MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
info o podmiocie
pid podmiot
349 Niedźwiedź   (j. gminna) wielkopolskie
gminne schronisko Ostrzeszowa, Katarzyna Cichosz, Niedźwiedź 77
Niedźwiedź
sch 26.05.2010
Wybierz rok: | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Wszystkie lata: otwórz | zamknij
dane z nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej o przepływie zwierząt
  rok stan
pocz.
stan
końc.
przyjęto wydano utra-
cone
utracone
% przyj.
w tym
uśmierc.
w tym
padłe
w tym
zbiegłe
dok 2022 52 53 107 91 15 14% 8 7 0
dok 2021 55 52 82 72 13 16% 11 2 0
dok 2020 128 55 120 178 15 13% 12 3 0
dok 2019 87 128 117 58 18 15% 16 2 0
dok 2018 80 87 132 109 16 12% 12 4 0
dok 2017 74 80 96 72 18 19% 6 12 0
dok 2016 42 74 102 58 12 12% 7 5 0
dok 2015 35 42 78 58 13 17% 13 0 0
dok 2014 50 35 103 100 18 17% 16 2 0
dok 2013 42 50 95 80 8 8% 7 1 0
dok 2012 56 43 85 89 9 11% 8 1 0
rok 2022 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Syców MW dolnośląskie gmina: 8 38000
i u podmiot: 0 0
2. Blizanów W wielkopolskie gmina: 8 15000
i u x podmiot: 0 0
3. Brzeziny W wielkopolskie gmina: 4 8631
i u u podmiot: 2 0
4. Godziesze Wielkie W wielkopolskie gmina: 17 33321
i u podmiot: 14 0
5. Opatówek MW wielkopolskie gmina: 11 65425
i u u podmiot: 0 0
6. Żelazków W wielkopolskie gmina: 6 23370
i u podmiot: 6 0
7. Czajków W wielkopolskie gmina: 4 9906
i u podmiot: 0 0
8. Doruchów W wielkopolskie gmina: 11 17922
i u podmiot: 0 0
9. Grabów nad Prosną MW wielkopolskie gmina: 21 36990
i u podmiot: 0 0
10. Kobyla Góra W wielkopolskie gmina: 12 21694
i u podmiot: 0 0
11. Kraszewice W wielkopolskie gmina: 3 8422
i u podmiot: 0 0
12. Ostrzeszów MW wielkopolskie gmina: 28 107221
i u podmiot: 28 77040
podsumowanie
gminy ogółem 133 385902
podmiot 50 77040
rok 2021 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Syców MW dolnośląskie gmina: 7 24721
i u podmiot: 0 0
2. Blizanów W wielkopolskie gmina: 8 24620
i u podmiot: 8 0
3. Brzeziny W wielkopolskie gmina: 7 28017
i u u podmiot: 0 0
4. Godziesze Wielkie W wielkopolskie gmina: 12 28334
i u podmiot: 10 0
5. Żelazków W wielkopolskie gmina: 15 38853
i u podmiot: 15 0
6. Czajków W wielkopolskie gmina: 5 9792
i u podmiot: 0 0
7. Doruchów W wielkopolskie gmina: 13 18020
i u podmiot: 0 14084
8. Grabów nad Prosną MW wielkopolskie gmina: 7 24867
i u podmiot: 0 0
9. Kobyla Góra W wielkopolskie gmina: 13 25279
i u podmiot: 0 0
10. Kraszewice W wielkopolskie gmina: 3 6800
i u x podmiot: 0 0
11. Ostrzeszów MW wielkopolskie gmina: 34 134224
i i u podmiot: 34 0
podsumowanie
gminy ogółem 124 363527
podmiot 67 14084
rok 2020 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Syców MW dolnośląskie gmina: 11 42886
i u podmiot: 0 0
2. Blizanów W wielkopolskie gmina: 13 39724
i u podmiot: 13 0
3. Godziesze Wielkie W wielkopolskie gmina: 19 30420
i u podmiot: 11 0
4. Żelazków W wielkopolskie gmina: 18 53154
i podmiot: 18 0
5. Czajków W wielkopolskie gmina: 3 8763
i u podmiot: 0 0
6. Doruchów W wielkopolskie gmina: 5 11165
i u podmiot: 5 0
7. Grabów nad Prosną MW wielkopolskie gmina: 19 27153
i podmiot: 0 0
8. Kobyla Góra W wielkopolskie gmina: 11 27041
i u podmiot: 0 0
9. Kraszewice W wielkopolskie gmina: 5 9635
i u podmiot: 0 0
10. Ostrzeszów MW wielkopolskie gmina: 35 137564
i u podmiot: 35 0
podsumowanie
gminy ogółem 139 387505
podmiot 82 0
rok 2019 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Syców MW dolnośląskie gmina: 23 43002
i u podmiot: 0 0
2. Blizanów W wielkopolskie gmina: 15 37460
i podmiot: 0 0
3. Godziesze Wielkie W wielkopolskie gmina: 26 35140
i u podmiot: 13 0
4. Żelazków W wielkopolskie gmina: 22 50624
i u podmiot: 22 0
5. Czajków W wielkopolskie gmina: 10 17166
i u podmiot: 10 15638
6. Doruchów W wielkopolskie gmina: 9 14756
i u podmiot: 9 0
7. Grabów nad Prosną MW wielkopolskie gmina: 14 25909
i u podmiot: 0 0
8. Kobyla Góra W wielkopolskie gmina: 8 15480
i u podmiot: 0 0
9. Kraszewice W wielkopolskie gmina: 4 11336
i u podmiot: 0 0
10. Ostrzeszów MW wielkopolskie gmina: 52 118657
i podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 183 369530
podmiot 54 15638
rok 2018 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Blizanów W wielkopolskie gmina: 13 32363
i podmiot: 0 0
2. Godziesze Wielkie W wielkopolskie gmina: 14 27290
i u podmiot: 14 0
3. Żelazków W wielkopolskie gmina: 17 37414
i u podmiot: 17 0
4. Czajków W wielkopolskie gmina: 2 6701
i u podmiot: 2 2478
5. Doruchów W wielkopolskie gmina: 8 14037
i u podmiot: 8 0
6. Grabów nad Prosną MW wielkopolskie gmina: 28 28000
i u podmiot: 0 0
7. Kobyla Góra W wielkopolskie gmina: 14 24000
i u podmiot: 0 20000
8. Kraszewice W wielkopolskie gmina: 6 10904
i u podmiot: 0 0
9. Ostrzeszów MW wielkopolskie gmina: 45 70000
i u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 147 250709
podmiot 41 22478
rok 2017 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Blizanów W wielkopolskie gmina: 12 21648
i u podmiot: 0 0
2. Godziesze Wielkie W wielkopolskie gmina: 13 22342
i u podmiot: 8 0
3. Żelazków W wielkopolskie gmina: 15 33903
i u podmiot: 15 0
4. Czajków W wielkopolskie gmina: 2 4257
i u podmiot: 2 2316
5. Doruchów W wielkopolskie gmina: 1 1957
i u podmiot: 1 1957
6. Grabów nad Prosną MW wielkopolskie gmina: 16 16850
i u podmiot: 16 0
7. Kobyla Góra W wielkopolskie gmina: 8 13546
i u podmiot: 8 0
8. Kraszewice W wielkopolskie gmina: 8 10157
i podmiot: 0 8544
9. Ostrzeszów MW wielkopolskie gmina: 45 72800
i u podmiot: 45 0
podsumowanie
gminy ogółem 120 197460
podmiot 95 12817
rok 2016 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Blizanów W wielkopolskie gmina: 14 17287
i u podmiot: 0 0
2. Godziesze Wielkie W wielkopolskie gmina: 7 15314
i u podmiot: 7 15314
3. Żelazków W wielkopolskie gmina: 10 22955
i u podmiot: 10 22955
4. Czajków W wielkopolskie gmina: 8 9735
i u podmiot: 8 8104
5. Doruchów W wielkopolskie gmina: 9 8869
i u podmiot: 9 8869
6. Grabów nad Prosną MW wielkopolskie gmina: 6 9525
i u podmiot: 6 7476
7. Kobyla Góra W wielkopolskie gmina: 10 22000
i u podmiot: 10 20000
8. Kraszewice W wielkopolskie gmina: 7 10329
i u podmiot: 7 7476
9. Mikstat MW wielkopolskie gmina: 1 10300
i u podmiot: 1 10300
10. Ostrzeszów MW wielkopolskie gmina: 43 65000
i u podmiot: 43 65000
podsumowanie
gminy ogółem 115 191314
podmiot 101 165494
rok 2015 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Godziesze Wielkie W wielkopolskie gmina: 8 14815
i u u podmiot: 8 14815
2. Żelazków W wielkopolskie gmina: 7 41097
i u podmiot: 7 0
3. Czajków W wielkopolskie gmina: 1 830
i u u podmiot: 1 830
4. Doruchów W wielkopolskie gmina: 5 4294
i u podmiot: 5 0
5. Grabów nad Prosną MW wielkopolskie gmina: 9 8749
i u podmiot: 9 8749
6. Kobyla Góra W wielkopolskie gmina: 13 12227
i u podmiot: 13 0
7. Kraszewice W wielkopolskie gmina: 11 9744
i u podmiot: 11 0
8. Mikstat MW wielkopolskie gmina: 7 6339
i u podmiot: 7 6339
9. Ostrzeszów MW wielkopolskie gmina: 39 70000
i u podmiot: 39 0
podsumowanie
gminy ogółem 100 168095
podmiot 100 30733
rok 2014 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Godziesze Wielkie W wielkopolskie gmina: 18 24566
i u u podmiot: 16 0
2. Czajków W wielkopolskie gmina: 1 830
i u podmiot: 1 830
3. Doruchów W wielkopolskie gmina: 8 6440
i u podmiot: 8 6440
4. Grabów nad Prosną MW wielkopolskie gmina: 6 8520
i u podmiot: 6 0
5. Kobyla Góra W wielkopolskie gmina: 15 22500
i u podmiot: 15 22500
6. Kraszewice W wielkopolskie gmina: 3 2490
i u podmiot: 3 2490
7. Mikstat MW wielkopolskie gmina: 11 8408
i u podmiot: 11 8408
8. Ostrzeszów MW wielkopolskie gmina: 57 79764
i u podmiot: 57 79764
podsumowanie
gminy ogółem 119 153518
podmiot 117 120432
rok 2013 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Czajków W wielkopolskie gmina: 8 5819
i u podmiot: 8
2. Doruchów W wielkopolskie gmina: 7 5154
i podmiot: 7 5154
3. Grabów nad Prosną MW wielkopolskie gmina: 7 7068
i u podmiot: 7
4. Kobyla Góra W wielkopolskie gmina: 14 12950
i u podmiot: 14
5. Kraszewice W wielkopolskie gmina: 3 2264
i u podmiot: 3
6. Mikstat MW wielkopolskie gmina: 8 5404
i podmiot: 8
7. Ostrzeszów MW wielkopolskie gmina: 67 70000
i u podmiot: 67
podsumowanie
gminy ogółem 114 108659
podmiot 114 5154
rok 2012 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Czajków W wielkopolskie gmina: 3 3667
i podmiot: 3 2111
2. Doruchów W wielkopolskie gmina: 3 2088
i podmiot: 3 1752
3. Grabów nad Prosną MW wielkopolskie gmina: 10
i podmiot: 10
4. Kobyla Góra W wielkopolskie gmina: 11 9049
i podmiot: 11 7998
5. Mikstat MW wielkopolskie gmina: 5 2920
i podmiot: 5 2920
6. Ostrzeszów MW wielkopolskie gmina: 59 91000
i podmiot: 59
podsumowanie
gminy ogółem 91 108724
podmiot 91 14781
redakcja (2022)
MONITOR © 2022 BOZ