MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
info o podmiocie
pid podmiot
411 Przysucha   (j. gminna) mazowieckie
Tymczasowa Przechowalnia dla bezdomnych zwierząt PGKiM, ul. Skarbowa 3
Przysucha
sch 11.09.2009
Wybierz rok: | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Wszystkie lata: otwórz | zamknij
dane z nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej o przepływie zwierząt
  rok stan
pocz.
stan
końc.
przyjęto wydano utra-
cone
utracone
% przyj.
w tym
uśmierc.
w tym
padłe
w tym
zbiegłe
dok 2022 1 0 70 71 0 0% 0 0 0
dok 2021 5 1 49 53 0 0% 0 0 0
dok 2020 30 5 62 87 0 0% 0 0 0
dok 2019 30 30 30 30 0 0% 0 0 0
dok 2018 31 35 65 59 2 3% 0 2 0
dok 2017 12 31 88 69 0 0% 0 0 0
dok 2016 10 12 37 33 2 5% 1 1 0
dok 2015 16 10 21 26 1 5% 1 0 0
dok 2014 14 16 10 8 0 0% 0 0 0
dok 2013 16 14 6 8 0 0% 0 0 0
dok 2012 18 16 4 4 2 50% 2 0 0
rok 2022 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Gielniów W mazowieckie gmina: 14 30258
i u u podmiot: 0 0
2. Odrzywół W mazowieckie gmina: 15 29095
i u podmiot: 15 0
3. Potworów W mazowieckie gmina: 7 27739
i u podmiot: 0 0
4. Przysucha MW mazowieckie gmina: 51 74045
i u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 87 161137
podmiot 15 0
rok 2021 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Gielniów W mazowieckie gmina: 23 50000
i podmiot: 0 0
2. Klwów W mazowieckie gmina: 1 26878
i u podmiot: 0 0
3. Odrzywół W mazowieckie gmina: 3 21695
i u podmiot: 3 0
4. Potworów W mazowieckie gmina: 6 25502
i u podmiot: 0 0
5. Przysucha MW mazowieckie gmina: 37 75108
i u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 70 199183
podmiot 3 0
rok 2020 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Gielniów W mazowieckie gmina: 18 21500
i u podmiot: 0 0
2. Klwów W mazowieckie gmina: 1 23146
i u podmiot: 0 0
3. Odrzywół W mazowieckie gmina: 30 40152
i u podmiot: 30 0
4. Potworów W mazowieckie gmina: 9 24902
i u podmiot: 0 0
5. Przysucha MW mazowieckie gmina: 23 77411
i podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 81 187111
podmiot 30 0
rok 2019 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Gielniów W mazowieckie gmina: 14 18798
i u podmiot: 0 0
2. Klwów W mazowieckie gmina: 0 19481
i u podmiot: 0 0
3. Odrzywół W mazowieckie gmina: 34 41652
i u podmiot: 34 0
4. Potworów W mazowieckie gmina: 8 21612
i u podmiot: 0 0
5. Przysucha MW mazowieckie gmina: 30 66146
i u podmiot: 30 0
podsumowanie
gminy ogółem 86 167689
podmiot 64 0
rok 2018 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Borkowice W mazowieckie gmina: 19 18278
i u podmiot: 19 18278
2. Gielniów W mazowieckie gmina: 14 18798
i u podmiot: 0 0
3. Klwów W mazowieckie gmina: 0 19141
i u podmiot: 0 0
4. Odrzywół W mazowieckie gmina: 19 23862
i u podmiot: 0 0
5. Potworów W mazowieckie gmina: 6 19679
i u podmiot: 0 0
6. Przysucha MW mazowieckie gmina: 65 43358
i u podmiot: 65 0
7. Rusinów W mazowieckie gmina: 14 18345
i u u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 137 161461
podmiot 84 18278
rok 2017 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Borkowice W mazowieckie gmina: 20 19526
i u podmiot: 20 19526
2. Gielniów W mazowieckie gmina: 14 18798
i podmiot: 0 0
3. Klwów W mazowieckie gmina: 6 9856
i u podmiot: 6 9856
4. Odrzywół W mazowieckie gmina: 5 12639
i u podmiot: 5 12639
5. Potworów W mazowieckie gmina: 5 10208
i u podmiot: 0 0
6. Przysucha MW mazowieckie gmina: 34 35711
i u podmiot: 34 35711
7. Rusinów W mazowieckie gmina: 30 21115
i u podmiot: 30 21115
8. Wieniawa W mazowieckie gmina: 9 14538
i u podmiot: 9 14538
podsumowanie
gminy ogółem 123 142391
podmiot 104 113385
rok 2016 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Borkowice W mazowieckie gmina: 6 10843
i u podmiot: 6 10843
2. Gielniów W mazowieckie gmina: 9 10839
i u podmiot: 0 0
3. Klwów W mazowieckie gmina: 1 9500
i u podmiot: 0 0
4. Odrzywół W mazowieckie gmina: 6 12915
i u podmiot: 6 0
5. Przysucha MW mazowieckie gmina: 19 35157
i u podmiot: 19 0
6. Rusinów W mazowieckie gmina: 10 13530
i u podmiot: 10 0
7. Wieniawa W mazowieckie gmina: 5 10581
i u podmiot: 5 10455
podsumowanie
gminy ogółem 56 103365
podmiot 46 21298
rok 2015 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Dzierzążnia W mazowieckie gmina: 4 5780
i u podmiot: 0 0
2. Borkowice W mazowieckie gmina: 11 11985
i u podmiot: 0 0
3. Gielniów W mazowieckie gmina: 10 10578
i u podmiot: 0 0
4. Odrzywół W mazowieckie gmina: 5 11070
i u podmiot: 0 0
5. Przysucha MW mazowieckie gmina: 10 32337
i u podmiot: 10 32337
6. Rusinów W mazowieckie gmina: 7 11685
i u podmiot: 7 11685
7. Wieniawa W mazowieckie gmina: 8 11267
i u podmiot: 8 11070
podsumowanie
gminy ogółem 55 94702
podmiot 25 55092
rok 2014 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Borkowice W mazowieckie gmina: 5 7229
i u podmiot: 5 0
2. Gielniów W mazowieckie gmina: 3 2952
i u podmiot: 3
3. Odrzywół W mazowieckie gmina: 3 4500
i u podmiot: 0 0
4. Przysucha MW mazowieckie gmina: 14 31226
i u podmiot: 14 31226
5. Rusinów W mazowieckie gmina: 2 6527
i u podmiot: 2 0
6. Wieniawa W mazowieckie gmina: 8 10689
i u u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 35 63123
podmiot 24 31226
rok 2013 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Borkowice W mazowieckie gmina: 6 5412
i u podmiot: 6 5412
2. Przysucha MW mazowieckie gmina: 6 32122
i podmiot: 6
3. Rusinów W mazowieckie gmina: 3 2241
i u podmiot:
podsumowanie
gminy ogółem 15 39775
podmiot 12 5412
rok 2012 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Borkowice W mazowieckie gmina: 3 1845
i podmiot: 3
2. Przysucha MW mazowieckie gmina: 5 29520
i podmiot: 5
podsumowanie
gminy ogółem 8 31365
podmiot 8 0
redakcja (2022)
MONITOR © 2022 BOZ