MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
info o podmiocie
pid podmiot
418 Racibórz   (j. gminna) śląskie
miejskie schronisko w Raciborzu, ul. Komunalna 9, prow. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o., ul. Adamczyka 10, Racibórz
Racibórz
sch 01.01.2003
Wybierz rok: | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Wszystkie lata: otwórz | zamknij
dane z nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej o przepływie zwierząt
  rok stan
pocz.
stan
końc.
przyjęto wydano utra-
cone
utracone
% przyj.
w tym
uśmierc.
w tym
padłe
w tym
zbiegłe
dok 2022 38 21 109 122 4 4% 4 0 0
dok 2021 33 38 194 176 13 7% 9 4 0
dok 2020 54 33 465 480 6 1% 5 1 0
dok 2019 101 54 238 267 18 8% 3 15 0
dok 2018 94 101 364 326 31 9% 11 19 1
dok 2017 86 94 308 267 33 11% 12 21 0
dok 2016 106 86 278 265 33 12% 14 19 0
dok 2015 182 106 280 320 36 13% 10 26 0
dok 2014 167 182 367 303 49 13% 20 28 1
dok 2013 148 167 358 277 62 17% 15 47 0
dok 2012 130 148 369 316 35 9% 11 24 0
rok 2022 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Bierutów MW dolnośląskie gmina: 21 97881
i u u podmiot: 0 0
2. Dobroszyce W dolnośląskie gmina: 13 48388
i u u podmiot: 0 0
3. Oleśnica W dolnośląskie gmina: 37 119801
i u podmiot: 0 4428
4. Długołęka W dolnośląskie gmina: 39 220728
i u u podmiot: 0 0
5. Baborów MW opolskie gmina: 7 10091
i i u u x podmiot: 0 0
6. Głubczyce MW opolskie gmina: 37 63634
i u u podmiot: 0 0
7. Bierawa W opolskie gmina: 8 7638
u podmiot: 3 0
8. Pawłowiczki W opolskie gmina: 10 18655
i u podmiot: 0 0
9. Racibórz M śląskie gmina: 59 664165
i u podmiot: 0 0
10. Krzanowice MW śląskie gmina: 3 11434
i u podmiot: 0 0
11. Krzyżanowice W śląskie gmina: 4 30935
i u u podmiot: 0 0
12. Pietrowice Wielkie W śląskie gmina: 7 24220
i u podmiot: 7 0
13. Gorzyce W śląskie gmina: 26 263561
i u podmiot: 0 0
14. Gołuchów W wielkopolskie gmina: 27 30068
i i podmiot: 0 0
15. Pleszew MW wielkopolskie gmina: 72 82139
i u u podmiot: 0 4059
podsumowanie
gminy ogółem 370 1693338
podmiot 10 8487
rok 2021 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Bierutów MW dolnośląskie gmina: 33 80482
i u u podmiot: 0 0
2. Dobroszyce W dolnośląskie gmina: 17 42720
i u u x podmiot: 0 0
3. Dziadowa Kłoda W dolnośląskie gmina: 9 31995
i u u podmiot: 0 0
4. Oleśnica W dolnośląskie gmina: 41 100872
i u u podmiot: 0 4428
5. Długołęka W dolnośląskie gmina: 59 147834
i u u podmiot: 0 0
6. Głubczyce MW opolskie gmina: 31 66460
i u u podmiot: 0 0
7. Bierawa W opolskie gmina: 9 12838
i podmiot: 4 0
8. Pawłowiczki W opolskie gmina: 6 12365
i u podmiot: 4 0
9. Racibórz M śląskie gmina: 129 635300
i u podmiot: 0 0
10. Krzanowice MW śląskie gmina: 4 11839
i u podmiot: 0 0
11. Krzyżanowice W śląskie gmina: 7 35836
i u u podmiot: 0 0
12. Pietrowice Wielkie W śląskie gmina: 4 15710
i u podmiot: 4 0
13. Gorzyce W śląskie gmina: 20 145258
i u podmiot: 0 0
14. Gołuchów W wielkopolskie gmina: 29 31291
i i u u u podmiot: 0 0
15. Pleszew MW wielkopolskie gmina: 72 67148
i u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 470 1437948
podmiot 12 4428
rok 2020 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Bierutów MW dolnośląskie gmina: 15 73343
i u u podmiot: 0 0
2. Dobroszyce W dolnośląskie gmina: 11 38317
i u u podmiot: 0 0
3. Wisznia Mała W dolnośląskie gmina: 14 39624
i u u podmiot: 0 0
4. Długołęka W dolnośląskie gmina: 43 120659
i u u podmiot: 0 0
5. Baborów MW opolskie gmina: 6 5119
i u podmiot: 0 0
6. Głubczyce MW opolskie gmina: 42 48430
i u u podmiot: 0 0
7. Bierawa W opolskie gmina: 1 2254
i u podmiot: 1 0
8. Pawłowiczki W opolskie gmina: 6 13303
i u podmiot: 4 8017
9. Racibórz M śląskie gmina: 112 534451
i u podmiot: 0 0
10. Kornowac W śląskie gmina: 7 20077
i u podmiot: 0 0
11. Krzanowice MW śląskie gmina: 1 7441
i u podmiot: 0 0
12. Krzyżanowice W śląskie gmina: 5 34153
i u u podmiot: 0 0
13. Pietrowice Wielkie W śląskie gmina: 7 17614
i u podmiot: 7 0
14. Rudnik W śląskie gmina: 5 17071
i u podmiot: 0 0
15. Gorzyce W śląskie gmina: 16 90641
i u podmiot: 0 0
16. Gołuchów W wielkopolskie gmina: 39 30551
i i u u u podmiot: 0 0
17. Pleszew MW wielkopolskie gmina: 72 63846
i u u podmiot: 0 4059
podsumowanie
gminy ogółem 402 1156894
podmiot 12 12076
rok 2019 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Bierutów MW dolnośląskie gmina: 29 67950
i u u podmiot: 0 0
2. Dobroszyce W dolnośląskie gmina: 18 33225
i u u podmiot: 0 0
3. Międzybórz MW dolnośląskie gmina: 20 28000
i u podmiot: 0 0
4. Wisznia Mała W dolnośląskie gmina: 31 40134
i u u podmiot: 0 0
5. Brzeg Dolny MW dolnośląskie gmina: 10 37060
i i u u u podmiot: 0 0
6. Długołęka W dolnośląskie gmina: 43 127436
i u podmiot: 0 0
7. Baborów MW opolskie gmina: 9 22744
i u podmiot: 0 0
8. Głubczyce MW opolskie gmina: 47 49987
i u u podmiot: 0 0
9. Kietrz MW opolskie gmina: 13 28000
i u podmiot: 13 0
10. Bierawa W opolskie gmina: 4 5136
i u podmiot: 4 0
11. Pawłowiczki W opolskie gmina: 3 2653
i u podmiot: 1 2005
12. Racibórz M śląskie gmina: 160 491048
i u x podmiot: 0 0
13. Kornowac W śląskie gmina: 3 5535
i u podmiot: 0 0
14. Krzanowice MW śląskie gmina: 4 7417
i u podmiot: 0 0
15. Krzyżanowice W śląskie gmina: 8 32340
i u u u podmiot: 0 0
16. Pietrowice Wielkie W śląskie gmina: 5 14966
i i u podmiot: 5 0
17. Rudnik W śląskie gmina: 4 11215
i u podmiot: 0 0
18. Gorzyce W śląskie gmina: 13 92071
i u podmiot: 0 0
19. Pleszew MW wielkopolskie gmina: 68 45549
i i u u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 492 1142466
podmiot 23 2005
rok 2018 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Krośnice W dolnośląskie gmina: 15 57667
i u podmiot: 0 0
2. Oleśnica M dolnośląskie gmina: 61 137069
i podmiot: 0 0
3. Bierutów MW dolnośląskie gmina: 39 75892
i u podmiot: 0 0
4. Dobroszyce W dolnośląskie gmina: 10 10727
i u u podmiot: 0 0
5. Międzybórz MW dolnośląskie gmina: 10 20017
i u podmiot: 0 0
6. Syców MW dolnośląskie gmina: 12 50502
i u podmiot: 0 0
7. Wisznia Mała W dolnośląskie gmina: 28 35633
i u u podmiot: 0 0
8. Brzeg Dolny MW dolnośląskie gmina: 12 36862
u u podmiot: 0 0
9. Długołęka W dolnośląskie gmina: 72 120836
i u u podmiot: 0 0
10. Baborów MW opolskie gmina: 7 18056
i u podmiot: 0 0
11. Głubczyce MW opolskie gmina: 66 6459
i u u podmiot: 0 0
12. Kietrz MW opolskie gmina: 8 17141
i podmiot: 8 0
13. Bierawa W opolskie gmina: 5 10000
i u podmiot: 0 0
14. Cisek W opolskie gmina: 2 2639
i u u podmiot: 0 0
15. Pawłowiczki W opolskie gmina: 10 13798
i u podmiot: 7 0
16. Strzeleczki W opolskie gmina: 7 12124
i u podmiot: 0 0
17. Domaszowice W opolskie gmina: 3 9978
i u podmiot: 0 0
18. Tułowice W opolskie gmina: 0 1250
i u u u podmiot: 0 0
19. Racibórz M śląskie gmina: 152 331960
i u podmiot: 0 0
20. Kornowac W śląskie gmina: 8 18692
i u podmiot: 0 0
21. Krzanowice MW śląskie gmina: 6 11685
i u podmiot: 0 0
22. Krzyżanowice W śląskie gmina: 10 41332
i u u podmiot: 0 0
23. Pietrowice Wielkie W śląskie gmina: 9 19201
i u podmiot: 9 0
24. Rudnik W śląskie gmina: 5 11226
i u podmiot: 0 0
25. Pszów M śląskie gmina: 26 56737
i u podmiot: 26 0
26. Gorzyce W śląskie gmina: 20 63835
i u podmiot: 0 0
27. Lubomia W śląskie gmina: 0 25912
i u podmiot: 0 0
28. Gołuchów W wielkopolskie gmina: 51 44564
i u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 654 1261794
podmiot 50 0
rok 2017 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Krośnice W dolnośląskie gmina: 5 29039
i u podmiot: 0 0
2. Oleśnica M dolnośląskie gmina: 47 251392
i podmiot: 0 0
3. Bierutów MW dolnośląskie gmina: 32 70000
i u podmiot: 0 0
4. Dobroszyce W dolnośląskie gmina: 15 13383
i u u podmiot: 0 0
5. Międzybórz MW dolnośląskie gmina: 14 25000
i u u podmiot: 0 0
6. Syców MW dolnośląskie gmina: 4 24789
i u podmiot: 0 0
7. Miękinia W dolnośląskie gmina: 43 57922
i i u u x podmiot: 0 0
8. Trzebnica MW dolnośląskie gmina: 47 35771
i u u podmiot: 0 0
9. Wisznia Mała W dolnośląskie gmina: 28 11200
i u podmiot: 0 0
10. Długołęka W dolnośląskie gmina: 87 124107
i u u podmiot: 0 0
11. Baborów MW opolskie gmina: 15 25280
i u podmiot: 0 0
12. Głubczyce MW opolskie gmina: 82 10815
i u podmiot: 82 10815
13. Kietrz MW opolskie gmina: 9 16356
i u podmiot: 9 0
14. Bierawa W opolskie gmina: 2 8000
i u podmiot: 2 0
15. Cisek W opolskie gmina: 5 5123
i u u podmiot: 0 0
16. Pawłowiczki W opolskie gmina: 2 3361
i u podmiot: 1 3361
17. Polska Cerekiew W opolskie gmina: 5 11535
i podmiot: 1 0
18. Strzeleczki W opolskie gmina: 5 7405
i u u podmiot: 0 0
19. Tułowice W opolskie gmina: 0 0
i u u u podmiot: 0 0
20. Racibórz M śląskie gmina: 156 326988
i u podmiot: 0 0
21. Kornowac W śląskie gmina: 7 15940
i u podmiot: 0 0
22. Krzanowice MW śląskie gmina: 2 3419
i u x podmiot: 0 0
23. Krzyżanowice W śląskie gmina: 13 34689
i u podmiot: 0 0
24. Pietrowice Wielkie W śląskie gmina: 6 9569
i u podmiot: 0 0
25. Rudnik W śląskie gmina: 5 10858
i u podmiot: 0 0
26. Godów W śląskie gmina: 19 47223
i u podmiot: 12 0
27. Gorzyce W śląskie gmina: 29 83601
i u podmiot: 0 0
28. Lubomia W śląskie gmina: 5 35000
i u podmiot: 0 0
29. Pleszew MW wielkopolskie gmina: 52 32847
i u u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 741 1330612
podmiot 107 14176
rok 2016 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Krośnice W dolnośląskie gmina: 13 41619
i u podmiot: 13 0
2. Oleśnica M dolnośląskie gmina: 58 180144
i u podmiot: 58 0
3. Bierutów MW dolnośląskie gmina: 27 53700
i u podmiot: 0 0
4. Dobroszyce W dolnośląskie gmina: 8 28946
i u podmiot: 8 0
5. Oleśnica W dolnośląskie gmina: 55 0
i u podmiot: 55 0
6. Syców MW dolnośląskie gmina: 5 13570
i u podmiot: 5 0
7. Trzebnica MW dolnośląskie gmina: 44 30203
i u u podmiot: 0 0
8. Wisznia Mała W dolnośląskie gmina: 22 11834
i u podmiot: 0 0
9. Długołęka W dolnośląskie gmina: 61 116000
i u u podmiot: 0 0
10. Baborów MW opolskie gmina: 6 6853
i u podmiot: 0 0
11. Głubczyce MW opolskie gmina: 76 15452
i u podmiot: 76 0
12. Kietrz MW opolskie gmina: 11 21533
i u podmiot: 11 0
13. Bierawa W opolskie gmina: 2 2000
i u podmiot: 0 0
14. Cisek W opolskie gmina: 1 4840
i u podmiot: 1 4840
15. Pawłowiczki W opolskie gmina: 4 6221
i u podmiot: 2 0
16. Strzeleczki W opolskie gmina: 4 4880
i u podmiot: 0 0
17. Tułowice W opolskie gmina: 3 6240
i u u u podmiot: 0 0
18. Racibórz M śląskie gmina: 131 328240
i u u podmiot: 131 328240
19. Kornowac W śląskie gmina: 3 4325
i u podmiot: 3 4325
20. Krzanowice MW śląskie gmina: 2 3075
i u x podmiot: 2 3075
21. Krzyżanowice W śląskie gmina: 7 27711
i u podmiot: 7 0
22. Pietrowice Wielkie W śląskie gmina: 13 22857
i u podmiot: 13 22857
23. Rudnik W śląskie gmina: 6 11242
i u podmiot: 6 11242
24. Godów W śląskie gmina: 17 25516
i i u podmiot: 17 0
25. Gorzyce W śląskie gmina: 21 76205
i u podmiot: 21 0
26. Lubomia W śląskie gmina: 9 35000
i u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 609 1078206
podmiot 429 374579
rok 2015 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Oleśnica M dolnośląskie gmina: 38 105521
i u podmiot: 38 0
2. Bierutów MW dolnośląskie gmina: 30 94574
i u podmiot: 0 0
3. Dobroszyce W dolnośląskie gmina: 7 22745
i u podmiot: 7 0
4. Oleśnica W dolnośląskie gmina: 23 107200
i u podmiot: 0 0
5. Syców MW dolnośląskie gmina: 7 22831
i u podmiot: 5 0
6. Miękinia W dolnośląskie gmina: 37 37321
i u podmiot: 0 0
7. Trzebnica MW dolnośląskie gmina: 12 43369
i u podmiot: 0 0
8. Czernica W dolnośląskie gmina: 10 42549
i u u u podmiot: 1 0
9. Długołęka W dolnośląskie gmina: 71 89646
i u podmiot: 0 0
10. Kąty Wrocławskie MW dolnośląskie gmina: 20 59396
i u podmiot: 0 0
11. Baborów MW opolskie gmina: 14 2044
i u podmiot: 0 0
12. Głubczyce MW opolskie gmina: 51 12868
i u podmiot: 51 0
13. Kietrz MW opolskie gmina: 11 16177
i u podmiot: 11 0
14. Bierawa W opolskie gmina: 5 3000
i u podmiot: 0 0
15. Cisek W opolskie gmina: 2 380
i u podmiot: 0 0
16. Pawłowiczki W opolskie gmina: 5 8174
i u podmiot: 2 0
17. Strzeleczki W opolskie gmina: 4 2674
i u podmiot: 0 0
18. Tułowice W opolskie gmina: 6 8950
i u podmiot: 0 0
19. Racibórz M śląskie gmina: 130 281942
i u podmiot: 130 0
20. Kornowac W śląskie gmina: 0 4260
i u podmiot: 0 0
21. Krzanowice MW śląskie gmina: 1 1230
i u podmiot: 1 0
22. Krzyżanowice W śląskie gmina: 8 30192
i u podmiot: 8 0
23. Pietrowice Wielkie W śląskie gmina: 4 5658
i u podmiot: 4 0
24. Rudnik W śląskie gmina: 3 3874
i u podmiot: 3 0
25. Gorzyce W śląskie gmina: 23 45016
i u podmiot: 23 0
26. Lubomia W śląskie gmina: 5 19860
i u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 527 1071451
podmiot 284 0
rok 2014 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Oleśnica M dolnośląskie gmina: 51 174364
i u podmiot: 0 0
2. Oleśnica W dolnośląskie gmina: 32 176392
i u podmiot: 0 0
3. Miękinia W dolnośląskie gmina: 29 31362
i u podmiot: 0 0
4. Trzebnica MW dolnośląskie gmina: 18 39942
i u podmiot: 0 0
5. Czernica W dolnośląskie gmina: 20 55372
i u podmiot: 0 0
6. Długołęka W dolnośląskie gmina: 37 100000
i u podmiot: 0 0
7. Racibórz M śląskie gmina: 122 246875
i u podmiot: 122 0
8. Kornowac W śląskie gmina: 1 2755
i u podmiot: 1 0
9. Krzanowice MW śląskie gmina: 3 3775
i u podmiot: 3 0
10. Krzyżanowice W śląskie gmina: 32 34575
i u podmiot: 23 0
11. Pietrowice Wielkie W śląskie gmina: 14 18436
i u podmiot: 14 0
12. Rudnik W śląskie gmina: 1 2798
i u podmiot: 1 0
13. Krupski Młyn W śląskie gmina: 14 20517
i u podmiot: 0 0
14. Gorzyce W śląskie gmina: 35 66885
i u podmiot: 35 0
15. Lubomia W śląskie gmina: 5 22000
i u podmiot: 5 0
16. Grodków MW opolskie gmina: 51 54806
i u podmiot: 0 0
17. Baborów MW opolskie gmina: 6 8999
i u podmiot: 6 0
18. Branice W opolskie gmina: 3 6690
i podmiot: 0 0
19. Głubczyce MW opolskie gmina: 37 33409
i u podmiot: 37 0
20. Kietrz MW opolskie gmina: 10 14631
i u podmiot: 10 0
21. Bierawa W opolskie gmina: 3 270
i u podmiot: 0 0
22. Cisek W opolskie gmina: 1 1684
i u podmiot: 1 0
23. Pawłowiczki W opolskie gmina: 9 12235
i u podmiot: 7 10332
24. Wilków W opolskie gmina: 11 15500
i u podmiot: 0 0
25. Tułowice W opolskie gmina: 4 7350
i u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 549 1151622
podmiot 265 10332
rok 2013 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Oleśnica M dolnośląskie gmina: 92 406183
i u podmiot:
2. Dobroszyce W dolnośląskie gmina: 13 28000
i podmiot: 13
3. Oleśnica W dolnośląskie gmina: 55 150000
i u podmiot:
4. Syców MW dolnośląskie gmina: 17 73735
i u podmiot: 7
5. Trzebnica MW dolnośląskie gmina: 24 35130
i podmiot:
6. Długołęka W dolnośląskie gmina: 43 76144
i u podmiot:
7. Czernichów W małopolskie gmina: 55 41580
i u podmiot:
8. Baborów MW opolskie gmina: 3 3874
i u podmiot: 3
9. Branice W opolskie gmina: 3 3516
i podmiot: 3 3516
10. Głubczyce MW opolskie gmina: 32 30791
i u podmiot:
11. Kietrz MW opolskie gmina: 11 14074
i u podmiot: 11
12. Cisek W opolskie gmina: 3 4129
i u podmiot: 3
13. Pawłowiczki W opolskie gmina: 12 12438
i u podmiot: 9
14. Tułowice W opolskie gmina: 7 12544
i u podmiot:
15. Racibórz M śląskie gmina: 133 246989
i u podmiot: 133
16. Kornowac W śląskie gmina: 5 7473
i u podmiot: 5
17. Krzanowice MW śląskie gmina: 1 1045
i u podmiot: 1
18. Krzyżanowice W śląskie gmina: 23 19200
i u podmiot: 9
19. Pietrowice Wielkie W śląskie gmina: 9 10824
i u podmiot: 9 10824
20. Rudnik W śląskie gmina: 6 6273
i u podmiot: 6
21. Godów W śląskie gmina: 14 25603
i i u podmiot: 10
22. Gorzyce W śląskie gmina: 21 33597
i u podmiot: 21
23. Lubomia W śląskie gmina: 6 22000
i podmiot: 6
24. Mszana W śląskie gmina: 17 19618
i u podmiot: 17
podsumowanie
gminy ogółem 605 1284760
podmiot 266 14340
rok 2012 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Milicz MW dolnośląskie gmina: 19 14370
i podmiot:
2. Oleśnica M dolnośląskie gmina: 68 189178
i podmiot:
3. Dobroszyce W dolnośląskie gmina: 5 9111
i podmiot: 5 9111
4. Długołęka W dolnośląskie gmina: 50 46900
i podmiot:
5. Czernichów W małopolskie gmina: 14 32108
i podmiot: 12 14883
6. Baborów MW opolskie gmina: 4 5601
i podmiot: 4
7. Branice W opolskie gmina: 3 3516
i podmiot: 3 3516
8. Głubczyce MW opolskie gmina: 18 20178
i podmiot: 18
9. Kietrz MW opolskie gmina: 8 9890
i podmiot: 8
10. Cisek W opolskie gmina: 0 1738
i podmiot: 0
11. Pawłowiczki W opolskie gmina: 12 8738
i podmiot: 6
12. Polska Cerekiew W opolskie gmina: 7 11296
i podmiot:
13. Racibórz M śląskie gmina: 154 237227
i podmiot: 154
14. Kornowac W śląskie gmina: 2 2214
i podmiot: 2 2214
15. Krzanowice MW śląskie gmina: 2 1968
i podmiot: 2
16. Krzyżanowice W śląskie gmina: 18 18263
i podmiot: 11
17. Pietrowice Wielkie W śląskie gmina: 8 7812
i podmiot: 8 7812
18. Godów W śląskie gmina: 15 17958
i podmiot: 15 17958
19. Gorzyce W śląskie gmina: 27 37426
i podmiot: 27 37426
20. Lubomia W śląskie gmina: 5 15000
i podmiot: 5
21. Mszana W śląskie gmina: 4 5412
i podmiot: 4 5412
podsumowanie
gminy ogółem 443 695904
podmiot 284 98332
redakcja (2022)
MONITOR © 2022 BOZ