MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
info o podmiocie
pid podmiot
688 Czech   (przedsiębiorstwo) świętokrzyskie
lecznica wet. Maria Czech, ul. Ppor. Sokoła 58/1
Skalbmierz
zlz, sz 17.08.2016-10.02.2022
Wybierz rok: | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Wszystkie lata: otwórz | zamknij
dane z nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej o przepływie zwierząt
  rok stan
pocz.
stan
końc.
przyjęto wydano utra-
cone
utracone
% przyj.
w tym
uśmierc.
w tym
padłe
w tym
zbiegłe
dok 2021 28 27 65 63 3 5% 0 3 0
dok 2020 13 13 74 53 5 7% 0 3 2
dok 2019 6 29 157 120 6 4% 2 3 1
dok 2018 6 6 98 92 1 1% 1 0 0
dok 2017 0 5 42 36 1 2% 0 1 0
dok 2016 0 0 31 31 0 0% 0 0 0
rok 2022 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
rok 2021 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Bejsce W świętokrzyskie gmina: 10 11720
i u podmiot: 0 0
2. Czarnocin W świętokrzyskie gmina: 10 12175
i u u podmiot: 0 0
3. Opatowiec W świętokrzyskie gmina: 8 8700
i u podmiot: 0 0
4. Skalbmierz MW świętokrzyskie gmina: 25 49800
i u podmiot: 0 0
5. Złota W świętokrzyskie gmina: 27 17290
u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 80 99685
podmiot 0 0
rok 2020 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Bejsce W świętokrzyskie gmina: 7 8100
i u podmiot: 0 0
2. Czarnocin W świętokrzyskie gmina: 23 26870
i u podmiot: 0 0
3. Skalbmierz MW świętokrzyskie gmina: 37 70800
i u podmiot: 0 0
4. Złota W świętokrzyskie gmina: 15 18646
i u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 82 124416
podmiot 0 0
rok 2019 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Bejsce W świętokrzyskie gmina: 5 5146
i u podmiot: 0 0
2. Czarnocin W świętokrzyskie gmina: 19 23970
i u podmiot: 0 0
3. Opatowiec W świętokrzyskie gmina: 5 5500
i u podmiot: 0 0
4. Skalbmierz MW świętokrzyskie gmina: 93 157400
i u podmiot: 0 0
5. Złota W świętokrzyskie gmina: 37 51885
i u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 159 243901
podmiot 0 0
rok 2018 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Bejsce W świętokrzyskie gmina: 17 15960
i u podmiot: 0 0
2. Czarnocin W świętokrzyskie gmina: 21 18189
i u u podmiot: 0 0
3. Skalbmierz MW świętokrzyskie gmina: 52 109400
i u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 90 143549
podmiot 0 0
rok 2017 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Bejsce W świętokrzyskie gmina: 6 8376
i u podmiot: 0 0
2. Opatowiec W świętokrzyskie gmina: 3 4140
i u podmiot: 0 0
3. Skalbmierz MW świętokrzyskie gmina: 40 67800
i u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 49 80316
podmiot 0 0
rok 2016 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Skalbmierz MW świętokrzyskie gmina: 31 60600
i u podmiot: 31 60600
podsumowanie
gminy ogółem 31 60600
podmiot 31 60600
rok 2015 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Skalbmierz MW świętokrzyskie gmina: 24 48000
i u podmiot: 24 48000
podsumowanie
gminy ogółem 24 48000
podmiot 24 48000
rok 2014 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Skalbmierz MW świętokrzyskie gmina: 18 42600
i u u u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 18 42600
podmiot 0 0
rok 2013 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Skalbmierz MW świętokrzyskie gmina: 10 25200
i u u podmiot:
podsumowanie
gminy ogółem 10 25200
podmiot 0 0
rok 2012 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
redakcja (2022)
MONITOR © 2022 BOZ