MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
podmioty wg. powiatów
województwo: świętokrzyskie
powiat: buski (2601)
powiat: jędrzejowski (2602)
powiat: kazimierski (2603)
powiat: kielecki (2604)
powiat: konecki (2605)
powiat: opatowski (2606)
powiat: ostrowiecki (2607)
powiat: pińczowski (2608)
powiat: sandomierski (2609)
powiat: skarżyski (2610)
powiat: starachowicki (2611)
powiat: staszowski (2612)
powiat: włoszczowski (2613)
powiat: miasto Kielce (2661)
redakcja (2021)
MONITOR © 2021 BOZ