MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
podmioty wg. powiatów
województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: bartoszycki (2801)
powiat: braniewski (2802)
powiat: działdowski (2803)
powiat: elbląski (2804)
powiat: ełcki (2805)
powiat: giżycki (2806)
powiat: iławski (2807)
powiat: kętrzyński (2808)
powiat: lidzbarski (2809)
powiat: mrągowski (2810)
powiat: nidzicki (2811)
powiat: nowomiejski (2812)
powiat: olecki (2813)
powiat: olsztyński (2814)
powiat: ostródzki (2815)
powiat: piski (2816)
powiat: szczycieński (2817)
powiat: gołdapski (2818)
powiat: węgorzewski (2819)
powiat: miasto Elbląg (2861)
powiat: miasto Olsztyn (2862)
redakcja (2021)
MONITOR © 2021 BOZ