MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
podmioty wg. powiatów
województwo: opolskie
powiat: brzeski (1601)
powiat: głubczycki (1602)
powiat: kędzierzyńsko-kozielski (1603)
powiat: kluczborski (1604)
powiat: krapkowicki (1605)
powiat: namysłowski (1606)
powiat: nyski (1607)
powiat: oleski (1608)
powiat: opolski (1609)
powiat: prudnicki (1610)
powiat: strzelecki (1611)
powiat: miasto Opole (1661)
redakcja (2021)
MONITOR © 2021 BOZ