MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
info o gminie
gid gmina
060115 Sosnówka   W ll
rok psy zł. dokumenty podmioty
2021 7 9335 i u Baros
2020 4 7070 i u Baros
2019 0 220 i u Baros
2018 2 3100 i u Baros
2017 1 2500 i u Chrcynno
Konstanta
2016 4 2500 i u Konstanta
2015 15 9188 i u x Konstanta
2014 6 7040 i u x Chrcynno
Konstanta
2013 2 2440 i u ŁTPZ
2012 8 2500 i ŁTPZ
redakcja (2021)
MONITOR © 2021 BOZ