MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
info o gminie
gid gmina
060118 Wisznice   W ll
rok psy zł. dokumenty podmioty
2021 18 41811 i u u Baros
Wisznice
2020 7 26578 i u u Baros
Wisznice
2019 44 47433 i i u Baros
Wisznice
2018 18 17355 i u Baros
Wisznice
2017 6 13287 i u u u Jankowski
Baros
Wisznice
Konstanta
2016 22 15400 i u u Konstanta
2015 14 5624 i u Konstanta
2014 2 7041 i x Konstanta
2013 5 3003 i u u u u u Konstanta
ŁTPZ
redakcja (2021)
MONITOR © 2021 BOZ