MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
info o gminie
gid gmina
060808 Michów   W ll
rok psy zł. dokumenty podmioty
2021 13 28500 i u Gózd
2020 4 14600 i u Gózd
2019 24 15600 i u Jankowski
Chrcynno
ŁTPZ
2018 14 8600 i u Jankowski
Chrcynno
ŁTPZ
2017 15 8600 i u Chrcynno
Konstanta
2016 26 16800 i u u Konstanta
2015 11 5000 i u x Konstanta
2014 6 5000 i x Konstanta
2013 2 5600 i u u u u u u Nowodwór
2012 9 8856 i Nowodwór
redakcja (2021)
MONITOR © 2021 BOZ