MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
info o gminie
gid gmina
061602 Kłoczew   W ll
rok psy zł. dokumenty podmioty
2021 17 29813 i u Gózd
2020 16 26830 i u Gózd
2019 35 44598 i u Gózd
2018 7 18440 i u Drewnik
2017 19 26956 i u Drewnik
2016 4 12512 i u Drewnik
2015 4 8000 i u x Drewnik
2014 5 13755 i Drewnik
2013 0 7155 i u Golański PERRO
Kolno
2012 0 4449 i Kolno
redakcja (2021)
MONITOR © 2021 BOZ