MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
info o gminie
gid gmina
141307 Szreńsk   W mz
rok psy zł. dokumenty podmioty
2021 3 20012 i u u Murawski
Chrcynno
Szymczyk
2020 5 20722 i u Chrcynno
Szymczyk
2019 8 26901 i u Chrcynno
Szymczyk
2018 6 20899 i u Chrcynno
Szymczyk
2017 7 21322 i u Chrcynno
Szymczyk
2016 7 11371 i u Chrcynno
2015 6 17657 i u Chrcynno
2014 2 9791 i u Chrcynno
2013 4 13771 u Chrcynno
2012 -- 0 i
redakcja (2021)
MONITOR © 2021 BOZ