MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
info o gminie
gid gmina
142011 Sochocin   W mz
rok psy zł. dokumenty podmioty
2021 12 60815 i u Pawłowo
2020 4 34090 i u Pawłowo
2019 12 30719 i u Pawłowo
2018 11 32805 i u Chrcynno
Szymczyk
2017 18 47667 i u Chrcynno
Szymczyk
2016 9 32731 i u Chrcynno
Szymczyk
2015 10 35153 i u Chrcynno
Szymczyk
2014 12 38634 i u u Celestynów
Chrcynno
Szymczyk
2013 15 30635 i u Celestynów
Szymczyk
2012 12 24768 i Celestynów
Szymczyk
redakcja (2021)
MONITOR © 2021 BOZ