MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
info o podmiocie
pid podmiot
164 Działoszyn   (j. gminna) łódzkie
miejskie schronisko dla zwierząt Działoszyna w Trębaczewie, ul. Dojazdowa 12
Trębaczew
sch 06.06.2013
Wybierz rok:   2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | wszystkie: otwórz zamknij
dane z nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej o przepływie zwierząt
  rok stan
pocz.
stan
końc.
przyjęto wydano utra-
cone
utracone
% przyj.
w tym
uśmierc.
w tym
padłe
w tym
zbiegłe
dok 2017 26 20 48 51 3 6% 2 1 0
dok 2016 28 26 76 74 4 5% 1 3 0
dok 2015 41 28 74 77 10 14% 1 9 0
dok 2014 37 41 82 69 9 11% 2 5 2
dok 2013 0 37 58 15 6 10% 1 5 0
rok 2018 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Działoszyn MW łódzkie gmina: 35 27488
i podmiot: 35 0
podsumowanie
gminy ogółem 35 27488
podmiot 35 0
rok 2017 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Działoszyn MW łódzkie gmina: 48 43630
i podmiot: 48 43630
2. Konopiska W śląskie gmina: 12 36466
i u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 60 80096
podmiot 48 43630
rok 2016 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Działoszyn MW łódzkie gmina: 78 56315
i podmiot: 78 56315
podsumowanie
gminy ogółem 78 56315
podmiot 78 56315
rok 2015 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Działoszyn MW łódzkie gmina: 115 56216
i podmiot: 115 56216
podsumowanie
gminy ogółem 115 56216
podmiot 115 56216
rok 2014 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Działoszyn MW łódzkie gmina: 82 100000
i podmiot: 82 100000
podsumowanie
gminy ogółem 82 100000
podmiot 82 100000
rok 2013 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
rok 2012 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
rok 2011 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
rok 2010 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
rok 2009 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
redakcja (2018)
MONITOR © 2018 BOZ