MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
info o podmiocie
pid podmiot
254 Komorniki   (j. gminna) wielkopolskie
przytulisko gminy Komorniki, teren oczyszczalni ścieków, ul. Poznańska 6
Łęczyca, gm. Komorniki
Wybierz rok: | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Wszystkie lata: otwórz | zamknij
rok 2022 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Puszczykowo M wielkopolskie gmina: 27 103280
i i u u x podmiot: 0 0
2. Komorniki W wielkopolskie gmina: 61 244197
i u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 88 347477
podmiot 0 0
rok 2021 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Puszczykowo M wielkopolskie gmina: 33 93651
i u x x podmiot: 32 0
2. Komorniki W wielkopolskie gmina: 46 212253
i u x podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 79 305904
podmiot 32 0
rok 2020 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Puszczykowo M wielkopolskie gmina: 30 101835
i u u x x podmiot: 29 0
2. Komorniki W wielkopolskie gmina: 46 175852
i i u x podmiot: 4 0
podsumowanie
gminy ogółem 76 277687
podmiot 33 0
rok 2019 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Puszczykowo M wielkopolskie gmina: 29 73280
i x podmiot: 29 0
2. Komorniki W wielkopolskie gmina: 64 129834
i u u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 93 203114
podmiot 29 0
rok 2018 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Puszczykowo M wielkopolskie gmina: 17 37248
i u podmiot: 0 0
2. Komorniki W wielkopolskie gmina: 43 159336
i u x podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 60 196584
podmiot 0 0
rok 2017 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Puszczykowo M wielkopolskie gmina: 17 12273
i u u podmiot: 17 0
2. Komorniki W wielkopolskie gmina: 43 138153
i u x podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 60 150426
podmiot 17 0
rok 2016 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Puszczykowo M wielkopolskie gmina: 16 46504
i u u podmiot: 16 0
2. Komorniki W wielkopolskie gmina: 49 36011
i u u podmiot: 49 16369
podsumowanie
gminy ogółem 65 82515
podmiot 65 16369
rok 2015 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Puszczykowo M wielkopolskie gmina: 0 42647
i u podmiot: 0 0
2. Komorniki W wielkopolskie gmina: 57 42977
i u u podmiot: 57 35137
podsumowanie
gminy ogółem 57 85624
podmiot 57 35137
rok 2014 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Puszczykowo M wielkopolskie gmina: 29 34679
i u u podmiot: 29 30719
2. Komorniki W wielkopolskie gmina: 38 31944
i u podmiot: 38 0
podsumowanie
gminy ogółem 67 66623
podmiot 67 30719
rok 2013 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Puszczykowo M wielkopolskie gmina: 29 32000
i podmiot: 29
2. Komorniki W wielkopolskie gmina: 41 47714
i u podmiot: 41 25708
podsumowanie
gminy ogółem 70 79714
podmiot 70 25708
rok 2012 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Komorniki W wielkopolskie gmina: 40 34195
i u podmiot: 23715
podsumowanie
gminy ogółem 40 34195
podmiot 0 23715
redakcja (2022)
MONITOR © 2022 BOZ