MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
info o podmiocie
pid podmiot
275 Krasucki   (przedsiębiorstwo) lubelskie
gabinet wet. Jacek Krasucki, ul. 3 Maja 8/11, Puławy
Puławy
zlz (od marca 2012 administrator i lekarz w schronisku w Puławach)
Wybierz rok: | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Wszystkie lata: otwórz | zamknij
rok 2022 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
rok 2021 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
rok 2020 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
rok 2019 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
rok 2018 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
rok 2017 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
rok 2016 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
rok 2015 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
rok 2014 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
rok 2013 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Puławy M lubelskie gmina: 123 179726
i u u podmiot:
2. Puławy W lubelskie gmina: 40 38000
i u podmiot:
3. Dęblin M lubelskie gmina: 12 16599
i u u u podmiot:
4. Garbatka-Letnisko W mazowieckie gmina: 7 5600
i u podmiot:
5. Zwoleń MW mazowieckie gmina: 18 16000
i u podmiot:
podsumowanie
gminy ogółem 200 255925
podmiot 0 0
rok 2012 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Janowiec W lubelskie gmina: 3 2400
i podmiot: 3 2400
2. Kazimierz Dolny MW lubelskie gmina: 9 11482
i podmiot:
3. Puławy W lubelskie gmina: 60 37000
i podmiot:
4. Dęblin M lubelskie gmina: 12 13356
i podmiot: 12
5. Garbatka-Letnisko W mazowieckie gmina: 3 2400
i podmiot:
podsumowanie
gminy ogółem 87 66638
podmiot 15 2400
redakcja (2022)
MONITOR © 2022 BOZ