MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
info o podmiocie
pid podmiot
336 Milanówek   (org. społeczna) mazowieckie
Fundacja im. 120-lecia TOZ, Schronisko dla bezdomnych zwierząt im. Z. i R. Witkowskich, ul. Brwinowska 48
Milanówek
sch 02.01.1999
Wybierz rok: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Wszystkie lata: otwórz | zamknij
dane z nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej o przepływie zwierząt
  rok stan
pocz.
stan
końc.
przyjęto wydano utra-
cone
utracone
% przyj.
w tym
uśmierc.
w tym
padłe
w tym
zbiegłe
dok 2021 47 46 168 165 4 2% 2 2 0
dok 2020 74 47 162 151 5 3% 3 2 0
dok 2019 77 74 183 180 6 3% 2 4 0
dok 2018 81 77 199 194 9 5% 8 1 0
dok 2017 83 81 192 142 8 4% 3 5 0
dok 2016 107 83 154 142 12 8% 6 6 0
dok 2015 89 107 118 93 7 6% 1 6 0
dok 2014 117 89 107 125 10 9% 7 3 0
dok 2013 117 117 116 93 17 15% 8 8 1
dok 2012 124 111 126 120 19 15% 7 10 2
rok 2021 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Milanówek M mazowieckie gmina: 65 174863
i u podmiot: 55 105780
2. Jaktorów W mazowieckie gmina: 18 161718
i u podmiot: 18 0
3. Piastów M mazowieckie gmina: 3 81960
i u u podmiot: 3 0
4. Pruszków M mazowieckie gmina: 118 474558
i u u podmiot: 0 0
5. Michałowice W mazowieckie gmina: 17 163327
i u podmiot: 17 0
6. Nadarzyn W mazowieckie gmina: 11 193694
i u u u podmiot: 0 0
7. Kampinos W mazowieckie gmina: 23 79644
i u podmiot: 0 0
8. Ożarów Mazowiecki MW mazowieckie gmina: 23 276850
i u podmiot: 23 0
podsumowanie
gminy ogółem 278 1606614
podmiot 116 105780
rok 2020 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Milanówek M mazowieckie gmina: 39 150832
i i u podmiot: 39 73800
2. Podkowa Leśna M mazowieckie gmina: 6 45784
i u u u podmiot: 0 0
3. Baranów W mazowieckie gmina: 10 45796
i u u podmiot: 0 0
4. Jaktorów W mazowieckie gmina: 30 175462
i u podmiot: 19 0
5. Piastów M mazowieckie gmina: 2 94360
i u u x podmiot: 2 0
6. Pruszków M mazowieckie gmina: 122 463365
i u u u podmiot: 0 0
7. Michałowice W mazowieckie gmina: 16 201099
i u podmiot: 16 0
8. Nadarzyn W mazowieckie gmina: 13 200217
i podmiot: 0 0
9. Kampinos W mazowieckie gmina: 33 66946
i u u podmiot: 0 0
10. Ożarów Mazowiecki MW mazowieckie gmina: 27 270544
i u podmiot: 27 0
podsumowanie
gminy ogółem 298 1714405
podmiot 103 73800
rok 2019 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Milanówek M mazowieckie gmina: 163 140739
i u podmiot: 0 0
2. Podkowa Leśna M mazowieckie gmina: 11 51091
i i u podmiot: 6 0
3. Baranów W mazowieckie gmina: 7 66661
i u u u podmiot: 0 0
4. Jaktorów W mazowieckie gmina: 28 168171
i u podmiot: 28 0
5. Piastów M mazowieckie gmina: 3 90000
i i u u podmiot: 0 0
6. Pruszków M mazowieckie gmina: 135 456590
i u u u podmiot: 0 0
7. Michałowice W mazowieckie gmina: 21 150906
i podmiot: 21 0
8. Kampinos W mazowieckie gmina: 28 65493
i u u podmiot: 0 0
9. Ożarów Mazowiecki MW mazowieckie gmina: 58 304342
i u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 454 1493993
podmiot 55 0
rok 2018 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Milanówek M mazowieckie gmina: 102 155813
i u podmiot: 0 0
2. Podkowa Leśna M mazowieckie gmina: 7 45000
i u u podmiot: 7 0
3. Jaktorów W mazowieckie gmina: 22 127094
u u podmiot: 22 0
4. Piastów M mazowieckie gmina: 19 56834
i u podmiot: 0 0
5. Pruszków M mazowieckie gmina: 223 400154
i u u u podmiot: 0 0
6. Michałowice W mazowieckie gmina: 22 157087
i u podmiot: 22 0
7. Kampinos W mazowieckie gmina: 42 51788
i u u podmiot: 0 0
8. Ożarów Mazowiecki MW mazowieckie gmina: 44 260470
i u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 481 1254240
podmiot 51 0
rok 2017 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Milanówek M mazowieckie gmina: 67 155904
i u podmiot: 28 0
2. Podkowa Leśna M mazowieckie gmina: 8 42000
i i u u podmiot: 4 0
3. Jaktorów W mazowieckie gmina: 43 146202
i u u podmiot: 29 0
4. Piastów M mazowieckie gmina: 12 55592
i u u podmiot: 0 23247
5. Pruszków M mazowieckie gmina: 9 390000
i u podmiot: 9 0
6. Michałowice W mazowieckie gmina: 12 123115
i u podmiot: 12 0
7. Kampinos W mazowieckie gmina: 41 47320
i u u podmiot: 0 0
8. Ożarów Mazowiecki MW mazowieckie gmina: 54 305041
i u u podmiot: 0 0
podsumowanie
gminy ogółem 246 1265174
podmiot 82 23247
rok 2016 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Milanówek M mazowieckie gmina: 151 155349
i u u podmiot: 111 0
2. Podkowa Leśna M mazowieckie gmina: 4 32500
i u u u podmiot: 4 0
3. Pruszków M mazowieckie gmina: 69 348127
i u u podmiot: 7 0
4. Michałowice W mazowieckie gmina: 21 125110
i u podmiot: 21 125110
podsumowanie
gminy ogółem 245 661086
podmiot 143 125110
rok 2015 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Milanówek M mazowieckie gmina: 66 134222
i u podmiot: 38 0
2. Podkowa Leśna M mazowieckie gmina: 3 55000
i u u podmiot: 0 0
3. Piastów M mazowieckie gmina: 1742 41725
i u u podmiot: 5 12500
4. Pruszków M mazowieckie gmina: 82 324058
i u u podmiot: 0 0
5. Michałowice W mazowieckie gmina: 21 95430
i u podmiot: 21 0
podsumowanie
gminy ogółem 1914 650435
podmiot 64 12500
rok 2014 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Milanówek M mazowieckie gmina: 54 104349
i u podmiot: 0 0
2. Podkowa Leśna M mazowieckie gmina: 5 40000
i u podmiot: 5 0
3. Piastów M mazowieckie gmina: 11 38044
i u u podmiot: 5 10000
4. Michałowice W mazowieckie gmina: 19 75858
i u podmiot: 19 0
podsumowanie
gminy ogółem 89 258251
podmiot 29 10000
rok 2013 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Milanówek M mazowieckie gmina: 79 126000
i u podmiot: 79
2. Podkowa Leśna M mazowieckie gmina: 5 52000
i podmiot: 5
3. Piastów M mazowieckie gmina: 13 26568
i podmiot: 5 10000
4. Michałowice W mazowieckie gmina: 17 93510
i u podmiot: 17
podsumowanie
gminy ogółem 114 298078
podmiot 106 10000
rok 2012 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Podkowa Leśna M mazowieckie gmina: 5 52000
i podmiot: 5
2. Michałowice W mazowieckie gmina: 11 23700
i podmiot: 11
3. Raszyn W mazowieckie gmina: 19 66213
i podmiot:
podsumowanie
gminy ogółem 35 141913
podmiot 16 0
redakcja (2021)
MONITOR © 2021 BOZ