MONITOR B.O.Z.
monitor publicznego zadania gmin zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
Co oznaczają dane z MONITORA? | Przewodnik korzystania | O MONITORZE
GMINY PODMIOTY
nazwa gminy
typ gminy
województwo
GID
nazwa podmiotu
fraza z opisu
województwo
PID
podmioty wg powiatów
info o podmiocie
pid podmiot
371 Opole   (j. gminna) opolskie
schronisko miejskie w Opolu, ul. Torowa 9
Opole
sch 20.02.1999, adm. Ogród Zoologiczny w Opolu
Wybierz rok:   2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | wszystkie: otwórz zamknij
dane z nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej o przepływie zwierząt
  rok stan
pocz.
stan
końc.
przyjęto wydano utra-
cone
utracone
% przyj.
w tym
uśmierc.
w tym
padłe
w tym
zbiegłe
dok 2018 96 96 180 169 11 6% 7 4 0
dok 2017 104 63 193 191 10 5% 7 3 0
dok 2015 96 96 471 459 12 3% 11 0 1
dok 2014 122 96 438 444 20 5% 16 3 1
dok 2013 140 122 445 372 28 6% 22 5 1
dok 2012 166 140 497 500 23 5% 17 4 2
dok 2011 148 166 565 516 31 5% 29 2 0
dok 2010 113 148 595 517 43 7% 31 9 3
dok 2009 94 113 661 614 28 4% 20 7 1
rok 2018 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Opole M opolskie gmina: 405 725591
i podmiot: 405 567800
podsumowanie
gminy ogółem 405 725591
podmiot 405 567800
rok 2017 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Opole M opolskie gmina: 378 693464
i podmiot: 378 551000
podsumowanie
gminy ogółem 378 693464
podmiot 378 551000
rok 2016 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Opole M opolskie gmina: 447 602925
i podmiot: 447 500000
podsumowanie
gminy ogółem 447 602925
podmiot 447 500000
rok 2015 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Opole M opolskie gmina: 471 610892
i u podmiot: 471 506892
podsumowanie
gminy ogółem 471 610892
podmiot 471 506892
rok 2014 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Opole M opolskie gmina: 438 342600
i u podmiot: 438 247600
podsumowanie
gminy ogółem 438 342600
podmiot 438 247600
rok 2013 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Opole M opolskie gmina: 445 591757
i u podmiot: 445 523757
podsumowanie
gminy ogółem 445 591757
podmiot 445 523757
rok 2012 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
1. Opole M opolskie gmina: 493 849472
i podmiot: 493 544447
podsumowanie
gminy ogółem 493 849472
podmiot 493 544447
rok 2011 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
rok 2010 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
rok 2009 : podmiot współpracował z gminami: psów kwota zł.
== brak danych ==
redakcja (2018)
MONITOR © 2018 BOZ