Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Schronisko w Chrcynnie

Postępowanie karne
z powodu nieznanego losu zwierząt (2004-2006)

06.09.2004 Zawiadomienie o przestępstwie porzucenia zwierząt przez funkcjonariuszy gmin PDF
zawiadomienie
31.12.2004 Umorzenie postępowania PDF
postanowienie
31.12.2004 Umorzenie postępowania w odrębnej sprawie o traktowanie zwierząt w schronisku w Chrcynnie (fragment) PDF
postanowienie
24.01.2005 Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Sąd Rejonowy w Pułtusku utrzymał postanowienie w mocy (02.09.2005) PDF
zażalenie
28.08.2006 Wniosek BOZ do Prokuratora Generalnego PDF
wniosek
07.11.2006 Odpowiedź Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie PDF
pismo