Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl

Postępowanie karne dotyczące 2005 roku

10.07.2006 BOZ składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Fundację "Niedźwiedź", urzędnków gmin i W. Grodeckiego PDF
zawiadomienie
21.12.2006 Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie umarza śledztwo, gdyż nie dopatrzyła się nieprawidłowości w realizowaniu przez gminy "zadań związanych z odłowem zwierząt". PDF
postanowienie
14.02.2007 Zażalenie BOZ na umorzenie śledztwa. PDF
zażalenie
21.05.2008 Po piętnastu miesiącach Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie rozpatruje zażalenie i postanawia o uzupełnieniu śledztwa w celu ustalenia legalności działania gminy, losu zwierząt i roli nadzoru weterynaryjnego. PDF
postanowienie
30.06.2008 Postępowanie zostaje umorzone powtórnie, bez powiadamiania pokrzywdzonego. PDF
postanowienie
06.04.2009 Zażalenie BOZ na kolejne umorzenie postępowania. PDF
zażalenie
09.04.2009 Zarządzenie Prokuratora o odmowie przyjęcia zażalenia uzasadniane tym, że BOZ nie jest stroną postępowania PDF
zarządzenie
25.04.2009 Zażalenie BOZ na odmowę przyjęcia zażalenia PDF
zażalenie
PDF
pismo pełnom.
22.07.2009 Sęd Rejonowy w Pruszkowie utrzymuje w mocy zrządzenie prokuratury o odmowie przyjęcia zażalenia na umorzenie śledztwa PDF
postanowienie