[ODPIS]


04.09.2006
Posterunek Policji w Puszczy Mariańskiej
Świadek Waldemar Grodecki


Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zwznań z art. 233 §1 kk i zapoznany z treścią art 183 §1 kpk, do sprawy zeznaję.

Prowadzę działalność gospodarczą - odławianie bezdomnych i dzikich zwierząt od 2001 roku. W 2005 roku miałem podpisane umowy z Urzędem Gminy Pruszków, UG Milanówek, UG Grodzisk Mazowiecki, UG Michałowice, UG Nadarzyn oraz z każdej innej gminy interwencyjnie, przeważnie nocą na zlecenie Policji, dokonuję zabrania zwierząt, przeważnie rannych lub stwarzających zagrożenie dla ludzi - np. w ruchu kołowym. Ja swoje usługi ewidencjonuję przez pokitowanie psa dane schronisko lub lecznicę dla zwierząt.

W 2005 roku oddawałem złapane zwierzęta, psy i koty do schronisk w Korabiewicach, w Lorcinie, w Milanówku i w miejscowości Oddział, jak również odbiór zwierząt przez właścicieli.

Ja w 2005 roku i do dzisiaj przywożę psy z różnych gmin do schroniska w Korabiewicach, gdzie są przyjmowane przez p. Magdę Szwarc. Nadmieniam, że każde zgłoszenie, np. suka z dziewięcioma ślepymi szczeniakami liczona jest jako 10 sztuk psów - nie ma znaczenia wielkość psów ani rasa. Ślepe mioty poddawane są eutanazji, ale to są wewnętrzne sprawy schronisk. Ja nie mam nic do tego i nie podejmuję decyzji o eutanazji.

Zdarza się, że za moim pośrednictwem ze schronisk, w tym i w Korabiewicach, pośredniczę w adopcji psów chętnym. Dana osoba kwituje odbiór psa za pokwitowaniem a ja zwracam do schroniska pokwitowanie.

Ja do dnia 11.09.2006 przekażę zestawienie ile psów w 2005 roku przekazałem do schronisk dla zwierząt w Korabiewicach, w Lorcinie, w Milanówku i w miejscowości Oddział.

Ja nie posiadam wykazu ile psów przekazałem do Korabiewic. Dane pełne odnośnie przekazania zwierząt do Korabiewic i innych znajdują się w poszczególnych gminach.

Ja zlecenie odłowu zwierząt (...) poszczególnej gminy składam z dowodem przyjęcia do schroniska w tym urzędzie gminy.

Nigdy nie zdarzyło się, by żywy pies nie trafił do któregoś ze schronisk.

Nadmieniam, że zawożę psy do w/w schronisk bez wcześniej podpisanych umów z danymi schroniskami, ale później o tym informowane są urzędy gmin.

To wszystko co mam do wyjaśnienia do zeznania w tej sprawie.

[Zamiast dostarczenia zestawienia wyłapanych i umieszczonych w schroniskach zwierząt, do czego został zobowiązany, świadek Waldemar Grodecki pinformował pismem z dnia 11.09.2006 skierowanym do Policji w Puszczy Mariańskiej, że nie prowadzi dokumentacji ilościowej. Pracuje na podstawie umów z gminami i wszelkie dowody dostarczenia psów do schronisk przedkłada w w/w urzędach i ta dokumentacja stanowi podstawę do wypłaty.]