Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl

Schronisko w Białymstoku

Schronisko w Białymstoku funkcjonuje w typowej dla dużych miast formie zakładu budżetowego, świadcząc usługi utylizacji bezdomnych zwierząt zarówno dla miasta jak i gmin Podlasia (w cenie ok. 200 zł od sztuki).

Schronisko działa wedle najbardziej prymitywnych urzędniczych pomysłów, tzn. metoda utylizacji polega zarówno na zaniechaniu opieki (przepełnianie schroniska, brak leczenia) jak i na czynnym uśmiercaniu. A jednocześnie schronisko próbuje zarabiać na handlu zwierzętami.

Białostockie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami doprowadziło do procesu przeciwko kierownictwu schroniska. Wyrok w pierwszej instancji zapadł 20 lipca 2005 roku.

  • Doniesienia prasowe (czerwiec-lipiec 2005)
    z procesu kierownika schroniska w Białymstoku i weterynarzy o przestępstwo nieuzasadnionego uśmiercania zwierząt

     

  • reportaż ze schroniska:
    Białostockie schronisko dla zwierząt
    Monika Anuszkiewicz i Ewa Grygieńcze, gazetka szkolna IV L.O. im. C. K. Norwida w Białymstoku (28.04.2003)