Fundacja dla Zwierzat ARGOS | www.argos.org.pl

Przepisy karne o znęcaniu się nad zwierzętami z 1928 r.

fragment Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 1928, Nr 36, poz. 332)