21.10.2007.
W dniu 28 września br Rada Gminy w Chełmie Śląskim podjęła uchwałę w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski oraz o dalszym z nimi postępowaniu.

Wyłapywaniu podlegać będą bezdomne zwierzęta tj. zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone, pogryzły człowieka lub wyrządziły inne szkody, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotychczas pozostawało.

Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą podejmowane po zgłoszeniu interwencji do Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim bądź na Komendę Powiatową Policji w Bieruniu.

Działania w zakresie stałego wyłapywania bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów, prowadzone będą przez Firmę Handlowo–Usługową Mariusz Jurczyk z Zawiercia. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożeń dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawać im cierpienia.

Zwierzęta po wyłapaniu umieszcza się w schronisku dla zwierząt w Mysłowicach prowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, gdzie będą podlegały następującym czynnościom i zabiegom:
- ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną,
- umieszczenie w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę,
- niezbędnym szczepieniom profilaktycznym.

Zwierzę może być uśpione w przypadku, gdy zachodzą przyczyny określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. Nr 106 poz. 1002 z 2003r. z późn.).

W przypadku nie odebrania w ciągu 14 dni przez właściciela, zwierzę może być sprzedane lub oddane nowemu właścicielowi.

Transport bezdomnych zwierząt będzie się odbywał środkami przystosowanymi do transportu zwierząt.